2014, ഫെബ്രുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

ഇക്വേഷന്‍സ്

കരിക്കുലത്തിനും സിലബസിനും
പുതുമയുണ്ടായിരുന്നു.
അതിലെ ഇക്വേഷന്‍സിനൊപ്പിച്ചാണ് അടിത്തറയും മേല്‍പ്പുരയും പണിതുയര്‍ത്തിയത്.
തീസിസാണ് ആദ്യം കണ്ണിലുടക്കിയത്.
മിച്ചമൂല്യവും ചരക്കിന്‍റെ വിതരണക്രമവും മനസില്‍
അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.
ചോദനവും പ്രദാനവുമെന്നെല്ലാം ഉരുവിട്ട്
സമയ സൂചികളെ ഉരുക്കികളഞ്ഞു.
    പിന്നെയാണ് ആന്‍റിതീസിസ് വയസറിയിച്ചത്.
സാമ്രാജത്വ കടന്നാക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ
വില്ലേജാഫീസ് ഉപരോധിച്ച്
ഐക്യനിരകെട്ടിയുയര്‍ത്തി
പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ കവചിത വ്യൂഹമൊരുക്കി..
     മിത്രമേ...
സിന്തസിസിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നില്ല.
കടലിലെ തിരയെണ്ണിയിരിക്കവെയാണ്
സിന്തസസിന്‍റെ രസതന്ത്രം മനസിലായത്.
മെല്ലെ തിരിഞ്ഞുനടന്നു...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: